GAZELLE AWARD 2021

The Business Gazelle 2021 Award

Tento ekonomický certifikát - První liga pomořanských firem - je udělován firmám, které se vyznačují dynamickým rozvojem a stabilní finanční situací. Obchodní gazely jsou nejpopulárnější a nejstarší polskou zprávou, která uvádí malé a střední rozvíjející se společnosti. Pro získání titulu musí společnost tři roky po sobě zvyšovat obrat a dosahovat zisku.

Toto ocenění bylo velmi příjemným překvapením. Ocenění Business Gazelles je nejlepším dárkem k nadcházejícímu 6. výročí založení společnosti a zároveň vyvrcholením naší neustálé snahy poskytovat služby na nejvyšší úrovni.

GAZELLE AWARD 2022

The Business Gazelle 2022 Award

Cesta k úspěchu není nikdy snadná, ale to není důvod, proč přestat růst. Díky naší píli jsme již podruhé za sebou získali ocenění Business Gazelle Award a zařadili se do prestižní skupiny nejdynamičtějších polských firem!!!!.

Tento úspěch svědčí o tom, že rosteme lépe než miliony jiných firem, naše práce je založena na správných a efektivních obchodních strategiích, a především si zakládáme na práci s profesionálními lidmi!!! To by nebylo možné bez Vás a Vašeho přispění k našemu rozvoji, za což Vám velmi děkujeme!

GAZELLE AWARD 2023

The Business Gazelle 2023 Award

Dosažení úspěchu je vždy náročné, ale nemělo by to být překážkou neustálého rozvoje. Naše neustálé úsilí vyústilo v to, že jsme již potřetí za sebou získali ocenění Business Gazelle Award, které nás řadí do elitní skupiny nejrychleji rostoucích polských firem!

Tento úspěch svědčí o našem výjimečném růstu ve srovnání s mnoha jinými společnostmi. Naše činnost je založena na uplatňování vhodných a efektivních obchodních strategií s důrazem na spolupráci s kvalifikovanými odborníky. Nic z toho by nebylo možné bez vašeho nasazení a významného přispění k našemu rozvoji, za což vám velmi děkujeme!

TOP